Dizajn obalu

Kofila

Kofila je populárna kávovo-čokoládová tyčinka a my sme sa rozhodli zapojiť do vytvorenia nového obalu pri príležitosti výstavy zvanej “Zdeněk Rykr a továreň na čokoládu”. Finálny koncept bude realizovaný v špeciálnej limitovanej edícií na českom a slovenskom trhu (objem 2 milióny kusov).

Klient:
Nestle (Concept)
Rozsah práce:
  • Concept idea
  • Copywriting
  • Print design
Webstránka:

Hlavné kritéria:

Originalita a inovatívnost návrhu

Zachovanie rozoznateľnosti tyčinky KOFILA v zmysle zachovania takých vizuálnych prvkov, ktoré ju odlišujú od ostatných bežne predávaných cukrovinek (dôležité s ohľadem na plánovanú realizáciu produktu).

Súlad s tradíciou obalu Kofily danou v roku 1923 Zdeňkom Rykrom.

Prispôsobením obalu cieľovej skupine, pre ktorú je obal určený (ženy vo veku 25 až 39 rokov).

Realizovateľnosť, vyrobiteľnosť.

Príbeh
Skutočnej lásky

Príbeh
Ženského princípu

Záver

Bohužiaľ náš návrh nebol schválený, každopádne radi sme Vám ho ukázali 🙂

Do you like it? Share it with friends
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Ďalší projekt