Dizajn uživateľského rozhrania

Shock

Víziou SHOCKu je vybudovať novú európsku komunitu výskumníkov v plazmových systémoch zameraných na kinetickú simuláciu a analýzu dát. To zahŕňa niekoľko okruhov: Budovanie schopnosti v nových výpočtových technikách, postupné chápanie základných plazmových procesov, zvýšenie používania modelácie a simulácie v Európskom spoločenstve pre analýzu dát a využitie výsledkov modelovania a analýzy dát ako verejný nástroj v teréne.

Klient:
Sprinx Systems
Rozsah práce:
  • Concept
  • Wireframe
  • UI/UX
  • Webdesign
Webstránka:

Tento projekt združuje popredné európske skupiny pôsobiace v oblasti kinetického modelovania kozmickej plazmy pre posilnenie a urýchlenie účinného vedeckého využitia existujúcich dátových sád kozmickej plazmy. Jeho cieľom je maximalizovať vedeckú návratnosť budúcich vesmírnych misií a to ako európskych, tak aj medzinárodných. Základným konceptom projektu v európskom kontexte je využitie súčinnosti medzi kozmickou plazmou a analýzou dát. Našou úlohou bolo vytvoriť značku a užívateľské rozhranie pre ich firemnú prezentáciu.
Predstavujeme Vám SHOCK

Blog platform

Do you like it? Share it with friends
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Ďalší projekt